Kulventiler


Kulventiler används främst som på/avstängningsventil.

Kulventiler lämpar sig inte till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en membranventil.

GPA har tre olika modeller av kulventiler som går att ansluta till ett PP-system:

M1
M1 är en robust och kraftig industrikulventil för installation där höga krav ställs. Ventilen har PTFE-säten, ett låsbart säkerhetshandtag och är förberedd för montage av elektriskt eller pneumatiskt don i sitt standardutförande. Flera olika typer av tillbehör finns.

TBV
TBV är en 3-vägs kulventil och används för att dirigera flödet i olika riktningar. Ventilen är för industriellt bruk och levereras med låsbart säkerhetshandtag som standard. Kulan kan fås L- eller T-borrad och kan förses med manöverdon för automatisering.

VKR
VKR är en reglerkulventil som linjärt med handtaget kan justera flödet i ledningen. Öppnas den till hälften så släpper den igenom hälften av ditt maxflöde.

Kulventil
-->