Mineline


Mineline är ett komplett rörsystem designat och testat speciellt för transport av slitande media såsom gruvslurry, sand, stenar, kalk och salt i form av vätska.

Den unika designen garanterar hållbarhet för en längre livstid och hög kostnadseffektivitet.

Rören tillverkas av PE100 RC där RC står för Resistance to Crack vilket innebär att materialet är utvecklat för att förhindra sprickbildning.

Rören har en vit yttermantel som kraftigt minskar värmepåverkan på röret om röret ska ligga utomhus och ej vara nedgrävt.

Finns även med vanlig svart yttersida för montage inomhus eller för nedgrävning i rörgrav.

Invändigt rören finns ett speciellt slitageskikt som kallas "abrasion compound" som gör att partiklar studsar invändigt och då minskar slitaget väsentligt på rören

Ekonomisk gruvdrift

  • Längre hållbarhet än traditionella PE rör eller stålrör

  • Tiden mellan driftsstopp väsentligt längre

  • Högre produktivitet genom kortare underhållsjobb

-->