C333


Stabil konstruktion
Ventilens stabila konstruktion medför många fördelar jämfört med lösningar i andra material.

Läckfri installation
Ventilen kan installeras genom stumsvetsning eller elektromuffsvetsning. Detta ger en läckfri installation i nya såväl som gamla PE rörsystem för vatten eller gas. Ventilen tillverkas enligt EN 12201 för dricksvatten och EN 1555 för gas. Designtrycket är SDR 11.

Ovan och under mark
Ventiler i storlekar över d63 kan levereras med en inbyggd snäckväxel som garanterar en mjuk manövrering. Ventilen kan användas både ovan och under mark. Vid installationer under mark erbjuder vi högkvalitativa garnityr i önskad längd.

Den inre kapseln har en självrengörande skrapring.

-->