Coolsafe


Kylning av processutrustning, fastigheter, mat och dryck blir allt viktigare till följd av högre krav. För att undvika höga energikostnader av temperaturförluster är det nödvändigt att installera ett rörsystem som har perfekta värmeisolerande egenskaper och är lätt att installera.

Lösningen är Coolsafe, ett förisolerat rörsystem. Detta system av PE 100 är speciellt utformat för att optimera kylsystemets sekundära cirkulation, samt att ge en kostnadseffektiv installation.

Produkten
Coolsafe produktserie är ett dubbelmantlat rör i PE 100 med isoleringsskum mellan inner- och yttermanteln. Efterisolering av mediaröret är inte nödvändigt. Tack vare den låga vikten och de beprövade svetsmetoderna såsom simultansvetsning (stumsvetsning av båda mantlarna samtidigt) eller elmuffsvetsning så är installationen säker och tidseffektiv

Tillämpningar
De huvudsakliga användningsområdena är rörledningar för det sekundära kylsystemet i livsmedels- och dryckesindustrin, processkyla, kylrum, kommersiella kylanläggningar, kylning i byggnader, läkemedelsindustri samt server och datarum.

PE 100 är det perfekta materialet för att få ett pålitligt och tätt system som tillsammans med välbeprövade svetsmetoder ger ett driftsäkert isolerat rörsystem.

-->