Metallventiler

Vi erbjuder ett antal olika ventiler i metall av hög kvalité för att vara en komplett leverantör av flödesteknik. I vårt program återfinns vridspjällsventiler, kilslidsventiler, backventiler av olika utföranden samt avluftare, reglerventiler, brandposter och slussluckor. 

Ventilerna är främst avsedda för vattenapplikationer. Men kan även fås med speciella ytbeläggningar för t ex saltvatten applikationer. Vi erbjuder konstruktionsstöd och rådgivning när det gäller att ta fram rätt ventil för specifika användningsområden.
-->