Manöverdon

Pneumatiska eller elektriska manöverdon för alla typer av ventiler som GPA levererar. I programmet finns don med olika typer av hölje för att hantera aggressiva miljöer.

Donet kan förses med ändlägen, magnetventiler, 4-20 mA positioner mm.

Elektriska och pneumatiska manöverdon som täcker alla  storlekar och typer av ventiler. GPA erbjuder konstruktionsstöd och rådgivning när en specifik applikation ska utrustas med automatventiler.
-->