Mediabalkar


Mediabalkar används till montage av utrustning i tvätthallar, bussdepåer eller tågdepåer. Den stora fördelen är att man med hjälp av dessa inte behöver montera utrusningen direkt mot väggen vilket punkterar tätskiktet och försvårar avsevärt service och underhåll på utrustningen. Mediabalkarna är 100% korrosionssäkra och exponerar en snygg, vit och lättvättad yta.

Modeller

 GPAs mediabalkar kommer i 2 modeller, 200 mm hög (Standard) och 300 mm hög. 300 mm används främst till montage av exempelvis större slangrullar som kräver en extra stor montageyta.

Samtliga mediabalkar är 2155 mm långa men kan specialbeställas i kortare längder.

Produktskisser

MB 200 mm
MB 300 mm

Produktritningar

MB 200 mm
MB 300 mm

Montage

Mediabalkarna monteras på fyrkantsbalkar. Fyrkansbalkarna bygger 60x60x6000 mm och har en godstjocklek på 4 mm. Fyrkantsbalkarna monteras på bakomvarande vägg med bultar och sedan monteras mediabalkarna på fyrkantsbalkarna med bultar.

-->