Flänsskydd

Flänsskydd ökar säkerheten och skyddar personal samt närliggande utrustning vid läckage i flänsförband eller ventiler. Flänsskydd är en innovativ lösning som gör det möjligt att upptäcka ett läckage i ett tidigt stadie. Flänsskydden är tillverkade av plast, metall eller av teknisk textil. Skydden monteras enkelt över till exempel ett flänsförband och innesluter kemikalier vid ett eventuellt läckage. Utsidan på skyddet är försett med pH-indikator som omedelbart signalerar läckage. Alla flänsskydden är UV-stabila och kan monteras både inom- och utomhus. För ventiler och annan processutrustning finns anpassade skydd. Kontakta GPA för ytterligare information.

Då man har med aggressivt media att göra så medför det alltid risker för materiella skador och/eller personskador. Riskerna är inte alltid stora men konsekvenserna kan bli förödande. GPA's flänsskydd Technoshield hjälper till att öka säkerheten och gör arbetsplatsen tryggare. Nedan så följer ett exempel på två material som lämpar sig utmärkt industriella applikationer. Alla modellerna går att få i flera utföranden, dels som standard med en pH-indikator men även med synglas och/eller med anslutning till rör eller läckageindikator.

TSPT - Technoshield PTFE

TSPT är tillverkad i Glasfiberförstärkt PTFE (Teflon) och är beständig mot de flesta syror och alkalier. TSPT klarar av temperaturer från -80°C till 250°C.

TSPV- Technoshield PVC

TSPV är tillverkad i PVC och lämpar sig för användning på vattenreningsverk. TSPV klarar av temperaturer från -10°C till 75°C.

Rapport och analys av er anläggning

GPA kan även erbjuda en tjänst där vi hjälper till att ta säkerheten på er anläggning steget längre. Det innebär att vi gör en noggrann granskning av hela produktionslinjen och mappar upp samt markerar ut de största riskerna. Vi tar sedan fram ett både kortsiktigt och ett långsiktigt förslag på hur vi skulle kunna minska säkerhetsriskerna. Kontakta oss för mer information.

 
-->