Vridspjäll


Vridspjäll används främst som på/avstängsningsventil.

Det är inte optimalt att använda vridspjäll till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en membranventil.

GPA har ett standardvridspjäll som går att ansluta till ett CPVC-system:

K4 Industri
K4 Industri är ett robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil.

Vridspjäll
-->