Sprinklersystem


C-PVC är ett rörmaterial av termoplast som har använts framgångsrikt i många år inom ett stort urval av krävande applikationer, inklusive brandsprinklersystem. Systemet är testat och godkänt av UL, FM och LPCB.

I Storbritannien har systemet också testats och upptagits av WRAS för användning i kontakt med kallt dricksvatten.

Fördelar

  • Lätt att installera – limmas och kräver inga specialvertyg
  • Lätt att hantera – låg vikt, enkla lyft
  • Lätt att hålla rent – renare omgivning och arbetsmiljö
  • Lätt att räkna hem – låg installationskostnad
  • Lätt att underhålla – korroderar inte som metallrör, driftssäkert

Lägre kostnad

Materialet har låg vikt och kan levereras till arbets­platsen utan någon prefabricering. På plats kan installatören montera brandsprinklersystem i C-PVC mycket enklare jämfört med metallsystem. Installationen är ett limförfarande, vilket är snabbt och enkelt. Detta medför att den totala installationskostnaden för systemet blir betydligt lägre än för andra system.

Renare och tystare installation

Skarvning görs med limning, en kall svets­process, vilket endast kräver några enkla verktyg. Rörlängder kan kapas och förbereds på plats, vilket eliminerar behovet av elektriska sågar, gängverktyg eller svetslågor. Det finns ingen olja eller fett på röret – detta minskar risken för skador eller nersmutsning av arbetsplatsen. Vid eftermontering innebär det att byggnaden kan användas under installationen med endast minimala avbrott.

Överlägsna prestanda

System i C-PVC har en jämn inneryta med en mycket låg friktionsförlust (Hazen-Williams C-faktor = 150). Materialet har hög motståndskraft mot korrosion, punktfrätning och flagning, vilket ger förbättrad vattentillförsel.

Säkerhet

C-PVC korroderar inte och är utformat för kontinuerlig användning med en förväntad livslängd på över 50 år med en säkerhetsfaktor på 2,1. Om det utsätts för en brand, bidrar materialet inte till förbränningen. Det har mycket låg rökalstring och har låg giftighet jämfört med andra byggnadsmaterial.

Användningsområden

Systemet är avsett för våtrörssystem. Det är inte lämplig för brandsläckningssystem som använder tryckluft eller andra gaser. Det är lämpligt för ett brett urval av områden såsom hotell, butiker, skolor, bibliotek, vårdhem, hus, lägenheter, sjukhus, kontor, historiska bygg­nader och museer, liksom för bostadsmoduler. Systemet är också lämpligt för användning i luftkanaler av den typ som används i luft­konditionering och ventilationssystem.Systemet är konstruerat för kontinuerlig drift vid ett arbetstryck på upp till 12 bar.

Sammanfogning

Skarvar limmas. Inga specialverktyg krävs förutom ett rörkapningsverktyg (eller såg och geringslåda) och ett avgradningsverktyg. Gängade adaptrar med NPT- eller BSP-gänga kan användas för att ansluta metallrör eller andra komponenter. Flänsar finns tillgängliga (borrade ASA 150). En C-PVC spårad kopplingsadapter ansluter till skarvkopplingar såsom Victualic typ 75. De flesta upphängningarna som är utformade för metallrör är också lämpliga för C-PVC, men de måste vara fria från grader och skarpa kanter som kan skada röret, och ha en minsta lastbärande yta på 13 mm.

Sprinkler
-->