Induktofix


Induktofix®-systemet är designat och utvecklat för att kunna montera och svetsa fast betongskyddsliner utan att behöva gjuta in linern i betongen.

Induktofix är kompatibelt med med Sure Grip och används främst till renoveringar av befintliga betongkonstruktioner.

Systemet består av svetsdiskar som monteras på den befintliga betongkonstruktionen. Svetsdiskarna svetsas sedan fast i linern med hjälp av en induktionssvets. Detta innebär att man får en mekanisk fixering av linern mot betongen utan att varken behöva gjuta in den eller penetrera den och på så sätt riskera att skada tätskiktet och hota livslängen av betongkonstruktionen.

Fördelar

Fördelarna med att använda sig av Induktofix är många:

  • Mekanisk fixering av betongskyddsliner utan att behöva penetrera linern
  • Reducering av montagekostnader i jämnförelse med traditionella montagesystem
  • Man behöver inte placera svetsdiskarna konsekvent i ett speciellt mönster
  • Överskridande rymd mellan linern och betongen behöver inte fyllas upp med betong

Applikationsområden

Det främsta och vanligaste applikationsområdet för Induktofix är renoveringar av befintliga betongkonstruktioner. Ett par exempel kan vara:

  • Pumpgropar
  • Vattentorn
  • Uppsamlingstankar
  • Cisterner

Kontakta oss på GPA för mer information och konsultation om ditt projekt

 

-->