Hydro


HYDRO-serien är utvecklad för användning i dricksvattentankar och uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter, LIVSFS, samt ett flertal andra standarder, bl a KTW.

En HYDRO-liner ger vattnet fullgott skydd mot utfällning av föroreningar från betongen och inträngande grundvatten.

Den släta ytan förhindrar organisk påväxt och gör tanken lätt att rengöra. Plasten tål att rengöras med högtryckstvätt och klorbaserade rengöringsvätskor.

 

HYDROclick

HYDROclick är främst ämnad för renoveringar av befintliga tankar och kännetecknas av en mycket snabb och enkel installation. Först skruvar man upp infästningslister i de befintliga betongväggarna och sedan klickar man fast linerplattor i listerna. Slutligen tätar man konstruktionen genom att svetsa igen alla skarvar. HYDROclick-plattorna levereras med en skyddsfilm som dels skyddar ytan under montage och dels gör rengöringen efter montaget snabb.


Se film
Här kan du se filmen om Hydroclick som beskriver kort hur systemet monteras och hur det kan se ut när det är på plats.


HYDROclick kan användas vid temperaturer upp till 30° och i ett temperaturspann på ±10°C jämfört med installationstemperaturen. Konstruktionen tål inte baktryck, t ex från grundvatten, och inte heller UV-ljus.


Montage


Steg 1 - Den första linerplattan klickas fast i infästningslisten


Steg 2 - Den andra linerplattan klickas fast


Steg 3 - Skarven svetsas tät med hjälp av en extrudersvets

HYDRO+

HYDRO+ är lämplig för nybyggen och där höga temperatursvängningar eller baktryck från grundvatten förekommer. 

Linern installeras i betongen på samma sätt som Sure Grip och kan användas till både platsgjutna tankar och prefabricerade element. Förankringsstudsarna är 13 mm långa och linern finns i 5 mm tjock, blå PE.

-->