Betongskyddsliner

Betongkonstruktioner som utsätts för aggressiva vätskor eller gaser drabbas med tiden av korrosion och mekanisk förslitning. En betongskyddsliner ger ett mycket bra skydd mot detta och sänker livscykelkostnaderna dramatiskt.

Många betongkonstruktioner utsätts för korrosiva och slitande medier, bl.a. i reningsverk, kemisk industri och vattenverk. De aggressiva medierna ger en rad negativa konsekvenser:

  • Höga reparationskostnader
  • Långa driftstopp
  • Miljöförstöring, saneringskostnader och eventuellt böter vid läckage
  • Kort livslängd
  • Lägre systemprestanda

Det effektivaste sättet att undvika dessa problem är att montera en betongskyddsliner. Detta är en skyddande plastyta som gjuts fast i betongen,
antingen vid nybyggnation eller vid renovering. Betongen får ett mycket bra skydd och du får en rad fördelar:

  • Mycket lång livslängd
  • Enkel och säker installation
  • Minimalt och snabbt utfört underhåll
  • Låga livscykelkostnader

GPA erbjuder ett brett sortiment av Agrus betongskyddsliners. Vi hjälper dig att hitta rätt produkt och material för just din applikation så att du får maximal livslängd och minimalt underhåll.

Lämplig för både nybyggen och renoveringar

Betongskyddsliners kan monteras vid nybyggen eller vid renoveringar. Linersystemet erbjuder stor flexibilitet och kan antingen gjutas in på plats eller så kan kompletta element med betong och liner prefabriceras för att sedan sättas samman på byggplatsen.

Tåliga material

Agrus liners finns i materialen PE, HDPP, HDPP-el, PVDF och ECTFE. De olika materialen gör det möjligt för oss att erbjuda liners med hög kemisk resistens mot en lång rad olika korrosiva medier. 

Plasten står väl emot mekanisk förslitning och slag. Beroende på material kan linern användas vid temperaturer upp till 120°C och den kan även fås i en UV-resistent variant.

Säker installation

På baksidan av linern sitter ett stort antal v-formade förankringsstudsar som gjuts in i betongen. Den mekaniska förankringen i betongen gör att linern tål stora belastningar utan att släppa – upp till 80 ton/m2 dragspänning. Detta är en stor fördel jämfört med konkurrerande metoder med kemisk förankring där skyddsytan riskerar att släppa från betongen. Skarvarna mellan betongskyddslinerskivorna och alla röranslutningar svetsas och konstruktionen blir helt tät.

Låg installationskostnad

Agrus betongskyddsliners har låg installationskostnad – både för nybyggen och reparationer. Linern monteras mellan gjutform och armering med minimalt merarbete.

Enkelt underhåll

Plastytan gör också underhållet snabbt och enkelt. Linern tål både klorbehandling och högtryckstvätt. Eventuella skador lagas snabbt genom svetsning. Direkt efter lagningen är anläggningen redo att tas i drift igen.

-->