DK


Membranventilen DK är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av aggressiva och/eller slitande media.

Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar flödeskarakteristiken vilket ger ett ökat Kv värde och en linjär flödeskurva.

Den innovativa ergonomiska ratten (Gäller handmanövrerade varianten) är försedd med ett patenterat snabblåsningssystem som medger låsning i mer än 300 positioner.

Lågt vridmoment vid manövrering vilket är en klar fördel.

Membranet är också infäst med en ny patenterad teknik vilket kallas ”floating pin” vilket gör att livslängden på membranet ökar avsevärt.

Det finns 3 typer av pneumatiska don till ventilerna. Man skiljer dem enklast åt genom att granska beteckningen. De som heter DK utan P eller M efter har ett DK-don. De som börjar på DKP har ett IXEF-don och DKM har ett PPG-don. Exempelvis: DKPOM/NC har då ett IXEF-don.

DK-don: Don i PPG - d20-32 - Lämplig för aggressiva yttermiljöer

DKM-don: Don i PPG - d32-75 - Lämplig för aggressiva yttermiljöer

Don typer

Det finns olika typer av don avsädda att fylla systemens behov för att göra ett bra och funktionellt flöde.

NO: Normalt öppen med fjäder, stängd med luft.

NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft.

DA: Dubbelverkande don öppnas och stängs med luft.

-->