ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser. 

Materialfördelar

ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer
ABS har begränsad kemisk resistens
Kostnadseffektiv installation
Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden

Kemikalieapplikationer
Vattenbehandling 
Slitande applikationer
Kylsystem

Dimensionsområde

d16-d315

Tryckområde

Upp till 10bar

Temperaturområde

-40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

-->