Kontakta mig

Svetsspecialist
Magnus Karlsson
+46 (0)431-44 58 27
E-post mk@gpa.se

Certifiering

GPA kan som första utbildningsföretag i Sverige erbjuda kurser i plastsvetsning där deltagarna har möjlighet att certifieras av Svetskommissionen enligt den europeiska guidelinen EWF 581. Med ett certifikat enligt EWF 581 har du ett bevis på din kunskap som är gångbart över större delen av Europa. Certifiering enligt EWF 581 får i Sverige endast utföras av Svetskommissionen som oberoende kontrollorgan.

Kursen riktar sig till dig som arbetat med plastsvetsning i minst två år och som nu vill fördjupa och dokumentera dina kunskaper. Observera att kursen kräver att kursdeltagaren behärskar svenska både i tal och skrift.

Konkurrensfördel

Ett certifikat garanterar kvaliteten på din kunskap och ger dina kunder en extra trygghet. Det öppnar också dörrar till arbeten där certifiering är ett krav, t ex inom känsliga applikationer. 

Kurserna löper över tre dagar och sista dagen har du möjlighet att avlägga prov för Svetskommissionens representant på plats i GPAs utbildningscenter. Detta gör det både enkelt och tidseffektivt att certifieras samtidigt som du gör proven när din kunskap är som färskast.

 

Anmäl dig till certifierande plastsvetskurs genom att skicka in blanketten

 

Kommande kurser

 • 11-13 december
 • 18-20 december (Stockholm fullbokad)

Kommande kurser 2019

Hjärnarp:

 • 15-17 januari
 • 5-7 februari
 • 5-7 mars
 • 9-11 april
 • 7-9 maj

Stockholm:

 • 12-14 februari
 • 19-21 mars
 • 14-16 maj
 • 27-29 maj

Priser

Certifierande kurs:

15 900 kr ex moms

Kostnad per underkategori:

2 200 kr ex moms

Underkategorier:

 • PP
  • 2.4 Stumsvetsning d20-d315
  • 2.5 Stumsvetsning, dimensioner över d315
  • 2.6 Muffsvetsning, alla dimensioner
  • 2.7 Elmuffsvetsning, alla dimensioner
 • PE
  • 3.4 Stumsvetsning d20-d315
  • 3.5 Stumsvetsning, dimensioner över d315
  • 3.6 Elmuffsvetsning d20-d315
  • 3.7 Elmuffsvetsning, dimensioner över d315
  • 3.9 Muffsvetsning, alla dimensioner
 • PVDF
  • 4.3 Stumsvetsning, alla dimensioner
  • 4.4 Muffsvetsning, alla dimensioner
 • ECTFE
  •  5.2 Stumsvetsning, alla dimensioner

Prisexempel för en PE-svetsare som inte svetsar större än 315mm:

Kurs 15900:- + Certifikat för stumsvetsning och elmuff upp till d315mm 2x2200:- = 20 300 kr

Prisexempel för en PE-svetsare som svetsar alla dimensioner

Kurs 15900:- + Certifikat för stumsvetsning och elmuff upp tom 315 och över 315 4x2200:- = 24 700 kr

Vad är EN13067?

EN13067 är en europastandard, också gällande svensk standard. Den behandlar vilka förkunskaper en plastsvetsare ska ha, samt vilka prov (teoretiska och praktiska) som svetsaren ska ha klarat för att bli certifierad enligt standarden. Den talar också om hur examineringen ska ske, vem som för genomföra examineringen och hur giltigheten på certifikaten är. 

Det finns idag ingen tillsynsmyndighet som utövar kontroll av svetspersonal enligt denna standard. Det är upp till varje enskild beställare eller entreprenör att ställa krav på svetspersonalen.

 

Vad är EWF 581-01?

EWF 581-01 är en riktlinje för utbildning som leder till certifiering av plastsvetsare enligt EN13067. Varje land i EWF-systemet har en Authorized Nominated Body som i Sverige är Svetskommissionen. Svetskommissionens uppgift är att kvalitetssäkra de utbildningar som finns och granska de underlag som finns för certifieringen.

Svetsarcertifikaten utfärdas alltid av Authorized Nominated Body. Det ställs höga krav på vem som utbildar, hur utbildningen går till och hur examinationen ska ske. T ex så får inte den som utbildat själva examinera eleverna utan den som är examinator ska inte ha något som helst eget intresse av elevernas resultat.

 

 

 

Kursinnehåll

Kurserna består av en teoretisk och en praktisk del

Den teoretiska delen behandlar:

 • Materiallära
 • Standarder, regler och normer
 • Föreskrifter för rörläggning och återfyllning
 • Materialkontroll och hantering
 • De olika svetsmetoderna
 • Kvalitetskontroll
 • Svetstabeller och dokumentation av arbetet
 • Checklistor, säkerhet och hälsa

I den praktiska delen av kurserna får du
träning i:

 • Respektive svetstekniker
 • Preparering av svetsämnen
 • Hur du hanterar, kontrollerar och verifierarsvetsutrustningen
 • Hur du dokumenterar arbetet
 • Kvalitetskontroll av utförd svets
 • Hur man förebygger och rättar fel
 • Täthetskontroll

Fler Utbildningar

Certifiering

Kurs i plastsvetsning som ger dig certifikat enligt EWF-581 samt EN-13067 Läs mer


Gas-certifiering

Komplettera ditt EWF-certifikat med gasbehörighet från Energigas Sverige Läs mer


Grundkurs

Lär dig grunderna i plastsvetsning och hantering av plastmaterial Läs mer