Kontakta mig

Svetsspecialist
Magnus Karlsson
+46 (0)431-44 58 27
E-post mk@gpa.se

Gas-certifiering

Nu är vår certifierande kurs också godkänd av Energigas Sverige (tidigare Svenska Gasföreningen). Du som gått vår certifierande utbildning och innehar ett EWF-certifikat från Svetskommissionen kan nu gå en endags teoretisk tilläggskurs.

Med ett giltigt EWF-certifikat och denna tilläggskurs blir du behörig plastsvetsare för gas! Kursen ger dig kunskap om svetsning på gasrör av polyeten (PE) upp till 4 bars tryck och ger dig möjlighet att ansöka om svetsbehörighet hos Energigas Sverige.

Denna tilläggskurs anordnas av Energigas Sverige. Grundkravet för att gå kursen är att du genomgått EWF-utbildningen med godkänt resultat. För EWF-certifiering krävs alltid minst två års praktisk erfarenhet av plastsvetsjobb.

Kursinnehåll

  • Energigasernas egenskaper
  • Säkerhet vid arbete med energigassystem
  • Distributions- och transmissionssystem för gas
  • Regelverken som styr vid svetsning av gasledningar
  • Dokumentation av utförd svetsning

Kontakta vår kursansvarige Magnus Karlsson för ytterligare information, 0431-44 58 27 eller mk@gpa.se


Fler Utbildningar

Certifiering

Kurs i plastsvetsning som ger dig certifikat enligt EWF-581 samt EN-13067 Läs mer


Gas-certifiering

Komplettera ditt EWF-certifikat med gasbehörighet från Energigas Sverige Läs mer


Grundkurs

Lär dig grunderna i plastsvetsning och hantering av plastmaterial Läs mer