Galler

Trafikklass D400 – F900

  • Galler för Faserfix Super 500
  • Finns i segjärn
  • Längd 500mm
  • Klass D400, E600 eller F900