GPA Live – 10 februari kl 9.30 Linjeavvattning

Allt fler hårdgjorda ytor och ökande nederbördsmängder ställer höga krav på hanteringen av dagvatten. Framför allt handlar det om att dimensionera systemet på rätt sätt så att de kan klara av långa och ihållande skyfall.

Låter det intressant? Anmäl dig här:

Hoppas vi ses på live eventet!

Allt fler hårdgjorda ytor och ökande nederbördsmängder ställer höga krav på hanteringen av dagvatten. Framför allt handlar det om att dimensionera systemet på rätt sätt så att de kan klara av långa och ihållande skyfall.