Certifiering

Efter avslutad kurs väljer du vilken eller vilka svetstekniker, material och dimensionsområden
du vill certifieras i och avlägger motsvarande certifieringsprov för Svetskommissionens
representant, på plats i GPAs utbildningscenter. Provet består av en skriftlig och en praktisk del. I den praktiska delen svetsar du med de tekniker, i de material och dimensionsområden du vill certifieras i.

De svetsade provbitarna testas sedan av SP för att kontrollera svetskvaliteten. Om de teoretiska
och praktiska proven är godkända så utfärdar Svetskommissionen ett certifikat för kursdeltagaren som sedan får lov att kalla sig certifierad ”European Plastics Welder”.

Certifieringen gäller i två år och förnyas genom att nya prov avläggs.

Följ oss på Facebook & Twitter
Bookmark and Share