Start > GPA Academy > Certifierande svetskurs

Certifierande kurs i plastsvetsning

GPA kan som första utbildningsföretag i Sverige erbjuda kurser i plastsvetsning där deltagarna har möjlighet att certifieras av Svetskommissionen enligt den europeiska svetsnormen EWF 581. Med ett certifikat enligt EWF 581 har du ett bevis på din kunskap som är gångbart över hela Europa. Certifiering enligt EWF 581 får i Sverige endast utföras av Svetskommissionen som oberoende kontrollorgan.

Kursen riktar sig till dig som arbetat med plastsvetsning i minst 2 år och som nu vill fördjupa
och dokumentera dina kunskaper.

Konkurrensfördel

Ett certifikat garanterar kvaliteten på din kunskap och ger dina kunder en extra trygghet. Det
öppnar också dörrar till arbeten där certifiering är ett krav, t ex inom känsliga applikationer.

Flexibelt och snabbt

Kurserna löper över 2-3 dagar och dagen efter har du möjlighet att avlägga prov för Svetskommissionens representant på plats i GPAs utbildningscenter. Detta gör det både enkelt och tidseffektivt att certifieras samtidigt som du gör proven när din kunskap är som färskast.

» Ladda ner broschyr
» Ladda ner anmälningsblankett


 

Kursdatum Certifierande kurs för 2016

Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 19 - 21 jan
Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 16 - 18 feb - fullbokad
Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 15 - 17 mars - fullbokad
Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 19 -21 april - fullbokad
Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 27-29 april - OBS! Kursen hålls i Göteborg
Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 2-4 maj  - OBS! Kursen hålls i Göteborg
Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 17 - 19 maj
Certifierande kurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 14 - 16 juni

Kursdatum Certifierande förnyelsekurs för 2016

Certifierande förnyelsekurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 22 - 23 mars
Certifierande förnyelsekurs i Stum-/Muff-/Elmuffsvetsning 24 - 25 maj

 

 

 


Intresseanmälan

Nytt svetssortiment
Följ oss på Facebook & Twitter
Bookmark and Share